Kdo hledá, najde

4. 10. 2017

V roce 2015 jsem zpracovával fotoalbum památníků, pomníků, hrobů, pamětních desek a dalších pozůstatků z II. světové války v okrese Kroměříž, který jsem pak předal v tištěné a elektronické verzi na okresní konferenci KSČM v listopadu 2015. Od té doby jsem nalezl další památky na II. světovou válku nebo byly instalovány nové pamětní desky v okrese. Album postupně doplňuji.

Po dvou letech pátrání se mi podařilo objevit místo památníku, který byl instalován začátkem 70 let v katastru obce Zástřizly, na ploše rozestavěné dálnice z roku 1939. Na pamětní desce je text: „K uctění památky padlých sovětských a československých hrdinů v boji proti německému fašismu 1939 - 1945. Mládež okresu Kroměříž.“ Památník se nachází ve velmi hustě zarostlém porostu náletovými dřevinami a plevelnou travou. Řada dřevin za dobu vyrostla už ve vzrostlé stromy. Keře však zakrývají nejen pohled na pomník, ale vyrůstají i v jeho bezprostřední blízkosti, což má vliv na postupné poškozování základů památníku. Vlastní památník ani pamětní deska nejsou prozatím viditelně poškozeny. Dle mého názoru stačí pouze očištění. Na horní plošině památníku byla kovová hvězda ovinutá věnečkem, která je poškozena.

V 70 a 80 letech v těchto místech byla organizována branná soutěž „Partyzánská stezka“, které se účastnily kolektivy středoškolských studentů.

Nevím, kdo je majitelem pozemku. Nevím, kdo je v současné době vlastníkem tohoto památníku. Přesto se domnívám, že by bylo vhodné památník očistit a v okolí odstranit náletové dřeviny - keře. Vzrostlé stromy nevadí, některé z nich mají i určitou symboliku k naší straně. Nepředpokládám, že státní správa či samospráva by měla zájem, a pokud ano tak asi maximálně odstranit památník, což se stalo v okrese již několikrát. Předpokládám, že se snad někdo najde, který bude ochoten pomoci při právním řešení, mechanickém očistění památníku a vyčištění nejbližšího okolí.

Postup k odstranění zanedbaného památníku vidím ve dvou postupných krocích. Prvním krokem by měl stanoven právně organizační postup a další nutné právní úkony včetně znalosti existují pravidel k odstraňování dřevin. Druhým krokem pak je vlastní očištění a odstranění náletu a plevelné trávy, který by měl se opakovat pravidelně. Finanční náklady jsou nulové, pokud práce vykonáme dobrovolnou brigádou. Najde se někdo, kdo pomůže???

Autor: 
Jiří Hovadík