Zástupci OV KSČM Kroměříž na besedě s českou ekonomkou Doc. Ing. Ilonou Švihlíkovou, Ph. D.

13. 4. 2018

Dne 12.dubna se pod záštitou Okresní agrární komory Kroměříž a Ing. Bc. Evy Badinkové uskutečnila v prostorách Loutkového sálu Kulturního domu v Kroměříži beseda s českou ekonomkou Doc. Ing. Ilonou Švihlíkovou, Ph. D. na téma Kapitalismus, socialismus a budoucnost. Představila na ní především svou, stejně jako beseda, pojmenovanou knihu. Hlavními obory paní docentky jsou mezinárodní ekonomické vztahy, různé aspekty globalizace, měnové otázky a obecně souvislosti mezi ekonomikou a politikou a všech těchto témat se v rámci své přednášky dotkla. Kromě řady dalších bylo mezi účastníky vidět i zástupce OV KSČM Kroměříž.

Fotogalerie

Autor: 
Ing. Marie Pěnčíková