Stanovisko VV OV k hlasování zastupitelů za KSČM o nové nemocnici

27. 5. 2020

V květnovém hlasování o nové nemocnici hlasovali 3 zastupitelé za KSČM (Badinková, Mařák, Lapčík) proti, 1 zastupitel (Kučera) se zdržel. U části veřejnosti se objevila negativní kritika Ing. Kučery, že nebyl důsledně proti.

K tomu konstatujeme, že šlo o osobní postoj Ing. Kučery, který navíc neoznámil předem. Na jednání klubu zastupitelů za KSČM byl k projektu nové nemocnice velmi kritický. Stanovisko KSČM bylo jednoznačně proti. Nicméně chceme zdůraznit, že u daného hlasování není praktický rozdíl mezi hlasováním zdržel se a proti, tedy volba zastupitele mezi zdržel se a proti nemůže mít za žádných okolností vliv, zda bude usnesení přijato (rozhodující je počet hlasů pro, kterých pro přijetí usnesení musí být alespoň 23). Ing. Kučera tedy schválení nové nemocnice nijak nepomohl.

Pro úplnost dodáváme, že Ing. Kučera se dávno před tímto hlasováním sám rozhodl nekandidovat v dalších volbách do krajského zastupitelstva.