Stanovisko krajské zastupitelky Evy Badinkové ke Kroměřížské nemocnici

15. 1. 2019

Nemocnice ve Zlínském kraji, aneb když padají hlavy.

Jak je mnohým známo, Zlínský kraj od nástupu hejtmana Čunka bojuje o dostupnost a zachování zdravotní péče ve Zlínském kraji. Jako představitelé levice nejsme bráni příliš vážně a veškeré naše snahy a iniciativy v této věci jsou předem určené k zániku.  Ale i přes tyto skutečnosti se snažíme a podporujeme vše, co je rozumné a hlavně pro lidi.

Ale pěkně od začátku. Pan hejtman Čunek si vzal do hlavy, že se zviditelní a vystaví si mohylu v podobě nové nemocnice.

Ovšem to nikdo ještě netušil, že budou padat hlavy všech těch, kteří budou tzv. nepohodlní.

Za jiný názor se odvolávají primáři z primariátu  nebo ředitelé nemocnic.

Posledním důkazem je právě odvolací kolotoč v nemocnici v Kroměříži. Kroměřížská nemocnice je ekonomicky ve velmi dobrém stavu. Díky dobrému vedení MUDr.  Lenky Mergenthalové, MBA a mnohým ekonomickým změnám se tato nemocnice  doslova vyškrábala z červených čísel a je stabilním ekonomickým subjektem. Provoz je ustálen , došlo k navýšení platů.  Dokonce se realizují některé nákladné nákupy zdravotní techniky, jako je například magnetická rezonance. 

Jde o nemocnici, která zajišťuje péči lidem z celého Kroměřížska a okolí. Bohužel, úspěch se nenosí, lépe řečeno nehodí, a tak musí být po zásluze potrestán.

I když se hejtman Čunek dušoval,  jak nebude omezovat péči a vše bude konzultovat s odbornou veřejností, nestalo se tak. Jak se říká, slibem "nezarmoutíš“.

A tak se v Kroměříži zavírá bez jakéhokoliv upozornění lůžková část očního oddělení, mění ředitelé..... a kdoví, co bude následovat.

Zástupci Města Kroměříže již v minulosti prokázali, že umí ve vypjatých situacích táhnout za jeden provaz, a to za našeho vydatného přispění.

Jako zástupci KSČM jsme se účastnili mnohých jednání s lékaři a také mnohých seminářů týkajících se zdravotnictví ve Zlínské kraji.

Současná situace je o to vážnější, že se připravují velmi zásadní změny v  systému nemocnic ve Zlínském kraji.  S připravovanou fúzí nemocnic reálně hrozí omezování poskytované péče v Kroměřížské nemocnici a nejen v ní.

 Centralizací péče do zlínské Nové nemocnice nebo do opravené Baťovy nemocnice hrozí odliv personálu a pomalé skomírání péče v nemocnicích jako je ta v Kroměříži.

O to, co to přinese nám obyčejným lidem, se nestará nikdo. 

Proto budeme plně podporovat a stát za paní  Mergenthalovou, aby mohla čelit útokům, které ji zřejmě čekají. Kroměřížská nemocnice, a ne jen ona potřebuje stabilní  a pevné vedení. Lenka Mergenthalová je toho zárukou.

Odmítáme být rukojmími  arogance a zvůle vedení Zlínského kraje.

 

Eva Badinková

Zastupitelka Zlínského kraje