Stanovisko klubu KSČM k "nové" krajské nemocnici

2. 6. 2019

Stanovisko klubu KSČM k "nové" krajské nemocnici

Již 17.června nás čeká další jednání Zastupitelstva Zlínského kraje. Už několik měsíců se točíme kolem jednoho tématu – výstavby nové krajské nemocnice. Tento krok není ani součástí programového prohlášení RZK a navíc máme stále platnou zdravotnickou koncepci, kde o nové nemocnici rovněž není zmínka. Samozřejmě i klub zastupitelů za KSČM by přivítal novou špičkovou moderní nemocnici, ale pouze za podmínek, že na to kraj bude mít finance. V kombinaci s výrazně zvýšenými náklady na zajištění dopravní obslužnosti hrozí skutečně velké problémy s financováním ZK v horizontu několika let. A ty očividně nemá. O zpracování finanční analýzy zastupitelé hejtmana, potažmo radu, opakovaně vyzvaly a výsledek? Cár papíru, který nemůže přesvědčit žádného soudného člověka. Chybějících 250 milionů na dofinancování sociálních služeb v letošním roce svědčí o tom, že kraj není v tak špičkové kondici, jak tvrdí pan hejtman. Náš klub může tak zásadní finanční závazek podpořit jen v případě, že řádně zpracovaná analýza ukáže, že je to pro kraj únosné a to nejlepší možné řešení. Dosud se tak v žádném případě nestalo.

Ivan Mařák

Předseda klubu krajských zastupitelů za KSČM ZZK