Rozhovor s RSDr. Jaroslavem Procházkou, kandidátem do zastupitelstva kraje

1. 9. 2020

Představ se nám.

Patřím už co do věku k těm starším pamětníkům. V práci ve veřejném prostoru jsem aktivně zapojen od svého mládí, víc než 50 let.

Část volebního období 2014-2018 jsi byl zastupitelem v Kroměříži. Co se Ti v této funkci podařilo?

Nikdy jsem příliš netoužil vysedávat na dlouhých schůzích a zasedáních. Jsem spíš člověk praxe, rád se o skutečnostech, které jsou předmětem projednávání a řešení, přesvědčím osobně. Praxe je odrazem teorie a mnohdy je lépe jednou vidět než třikrát slyšet. Tu zkušenost mi dala univerzita života.

Členem zastupitelstva jsem skutečně byl krátkou dobu. Měl jsem však na co navazovat, protože několik volebních období jsem členem dopravní komise rady města a členem výboru pro územní plánování zastupitelstva města. Několik volebních období jsem byl i členem výboru pro územní plánování, životní prostředí a rozvoj venkova Zastupitelstva Zlínského kraje.

Co se podařilo nebo nepodařilo, je zavádějící otázka, protože vždy jsem rád pracoval v kolektivu, který hledá optimální řešení. Nikdy jsem neměl tendence být sólistou a zviditelňovat se jako ten tzv. co to vymyslel a prosadil. Nejsem konfliktní typ, ale nepodlehnu nikdy ani těm jednoduchým řešením.

Jaké byly vztahy s ostatními zastupiteli?

I přes poměrně krátkou dobu, kdy jsem byl členem ZMK, jsem neměl se žádným členem nějaké konflikty a ani problémy. Myslím, že tím nejlepším důkazem, jak jsme spolupracovali, bylo společné úsilí všech zastupitelů o zachování kvalitní zdravotní péče v kroměřížské nemocnici. Společným Memorandem jsme jednoznačně vyjádřili, že budeme všemi dostupným a zákonnými prostředky za kroměřížskou nemocnici bojovat a naše iniciativa tak postupně přerostla až v legitimní požadavek na vypsání referenda o výstavbě nové nemocnice v Malenovicích.

O co hodláš nyní usilovat na kraji v následujícím volebním období, budeš-li zvolen(a)?

No, protože jsem realista, tak vím že, že naděje na mé zvolení jsou spiše z říše pohádek nebo zbožných přání.

V každém případě, pokud mi to zdraví a energie dovolí, budu usilovat o zajištění kvalitní zdravotní péče  pro všechny občany kraje. Nejde jen o péči nemocniční, ale fungující zdravotnictví v místech, obcích a městech, kde chybí lékaři ve všech oborech nevyjímaje péči o děti i seniory. Zvláštní kapitolu pak tvoří zubní péče.

Myslím, že mám celkem podrobné informace, že to, co chystá stávající hejtman s výstavbou nově nemocnice (jakou ještě svět neviděl) je nezodpovědné, nepromyšlené a vede to kraj do obrovské dluhové pasti.

Témat pro řešení pro lepší život v našem kraji je jistě celá řada a jsou koncentrovaně vyjádřena v našem volební programu.

I když nebudu do ZZK zvolen, budu usilovat, aby v práci zastupitelů a našich zástupců ve výborech a komisích kraje byly prosazovány společné programové cíle a priority a jejich práce byla pravidelně hodnocena. Systém hodnocení tzv. za účast mi byl vždy cizí.

Zásadně odmítám individualismus a osobní prospěch jednotlivců.

Společné úsilí a práce musí být zaměřena na výsledek, ne na rétorická cvičení a sebechválu.

Lidé nás budou volit, když budeme schopni jasně říct, co jsme udělali pro jejich lepší život a jak budeme postupovat dál.

Děkujeme za rozhovor.