Reportáž se setkání u pomníku partyzánů na Moravskoslovenském pomezí u Makova

2. 9. 2020

Ve čtvrtek 27. srpna se u příležitosti 76. výročí vypuknutí Slovenského národního povstání konalo slavnostní setkání u pomníku partyzána ,který se tyčí na hranici  Moravy a Slovenska poblíž Makova.Tam, kudy v září a říjnu 1944 postupně přecházela za bojů  ze slovenských hor,z Kysuce První partyzánská brigáda Jana Žižky a její velitel por. Ján Ušiak a jeho zástupce major Dajan Bajanovič Murzin do lesů Moravsko-slezkých Beskyd směrem na Kněhyni. To proto ,aby se povstání přeneslo i do oblastí v Protektorátu Čechy a Morava ,kde se jevilo ,že tento způsob boje s německými okupanty najde podporu a vhodné podmínky. Už při přechodu hranice právě zde došlo k bojům s německými jednotkami pod osobním velením Karla Hermana Franka,říššského protektora .

Velkou zásluhu na převedení skupin partyzánů měl zejména učitel a vlastenec Jan Háša jež znal dobře cesty v horách.I on později padl v přestřelce s německými horskými myslivci když šel  k ukrytu ,který byl zbudován v lese Pod pustevnami  poblíž Radhoště a Kněhyně.
Boj který se v tu dobu odehrával na Slovensku i   v Beskydech a později v hostýnských lesích velkou měrou přispíval k porážce fašistického Německa a jeho spojenců.Přispěl také k úsilí  o znovunabytí národní svobody Čechů i Slováků a vedl tak k obnovení samostatného společného Československého státu a i k jeho nové lidově demokratické cestě v osvobozené Evropě.
Proto jsme se tu ,u pomníku partyzána sešli zásluhou pořádajícího města Makova spolu s představiteli tohoto města, Žilinského kraje ,vojáků Slovenské a České republiky ,Svazu protifašistických bojovníku včele s generálem Drotárem a z České strany včele s p. Mikulčákem ,veterány,motorkáři z jazdy mieru ,zástupci ruského velvyslanectví a občany obou našich zemí. Vzpomenuli jsme tak důstojně při pokládání věnců a kytic na významné události z doby povstání slovenského lidu a boje příslušníku mnoha národů ,kteří se ze zbraní v ruce před 76 léty postavili fašismu.
Josef Nesvadba,účastník tohoto shromáždění  Za  KSČM a Česko-ruskou společnost Zlínského kraje

https://www.youtube.com/watch?v=zsfikAtQxXM&fbclid=IwAR0sHyeJY_sBFH2ygcWpuraeK8QQiyIkOjQmeBLXvZls5gsEPXOuiZfvef0

Fotogalerie