PROHLÁŠENÍ Levicových klubů žen k útoku na Syrskou arabskou republiku

15. 4. 2018
Členky Levicových klubů žen v České republice důrazně protestují proti událostem, které rozpoutaly Francie, Anglie a USA v Syrské
arabské republice. Odsuzujeme útoky, kterými byla Syrská arabská republika zasažena v minulých dnech. Odsuzujeme útoky, kterými trpí nevinní lidé,muži, ženy a hlavně děti.Jak je možné, že v 21.století jsou neustále narušovaná práva a suverenita tohoto státu, jen proto, že si tímto krutým aktemněkteré státy řeší svoje mocenské, ekonomické a nadřazenecké postavení?
Vyzýváme vládu České republiky, aby neschvalovala agresivní útoky na jakýkoliv stát, aby senepřipojovala k agresorským akcím v rámci
NATO. Vážený syrský lide, i přes velkou vzdálenost, která nás dělí, vyjadřujeme upřímnou lítost nad utrpením,které musíš snášet, trpět.
Levicové kluby žen budou stát vždy na Tvojí straně a bránit právo na život v míru.
Mgr. Květa Šlahúnková
předsedkyně RR LKŽ