Pro ty co chtějí slavit!

14. 11. 2019

Jen poznámka pro ty co se chystají slavit výročí listopadového převratu. Tak sám jsem v roce 1976 nastoupil jako učeň strojní zámečník v odborném učilišti národního podniku Svit Gottwaldov .V té době se tam obuvnickému řemeslu za vydatné péče a podpory podniku učilo ročně stovky mladých lidí pro obuvnická řemesla jako šičky svršků,vysekávačky usní, obuvníci,koželuhové. Měli o svou budoucí práci postaráno.Po vítězném listopadu byl podnik ničen privatizací a učiliště nakonec zrušeno! Po městě obuvi a stojírenství je veta a hotovo a je tu jen blablabla nostalgie po Batovi a jeho pomníky a ve fabrice dávno výroba skončila a místo dílen jsou prostory používány jako obchodní galerie nebo se v nich prohání vítr a kvalitní boty už u nás nekoupíte nebo jen z dovozu italský,německý nebo asijský šmejd.I to je vizitka 30 let našeho slavného polistopadového režimu.....Lidé se mohou jen klanět modlám batismu.

Josef Nesvatba

Otrokovice