Pomník v obci Zástřizly

28. 4. 2018

Konec měsíce dubna a blížící se květnové dny jsou obdobím vzpomínek na druhou světovou válku. V řadě měst a obcí se konají pietní vzpomínkové akce a většinu pomníčků v našem okolí ozdobí květy. Ovšem ne všechny pomníčky padlým mají to štěstí, že o ně lidé s úctou pečují. Jsou zapadlé a neudržované, zarostlé trávou někde v zapomnění. Jedním z takových byl i pomník v obci Zástřizly. Na jeho stav upozornil zástupce OV KSČM Kroměříž soudruh Hovadík a zástupci Komise mládeže při OV se rozhodli tento neutěšený stav napravit. Proto dnes, v sobotu 28.dubna, vyrazili do této obce, aby pomníčku vrátili alespoň trochu jeho významnosti a upravili jeho okolí tak, aby nebyl dál ničen padajícími stromy a nemizel v trsech ostružiní. Dovolte mi tímto poděkovat všem, kteří se této záslužné akce zúčastnili. Jsem ráda, že máme ve svých řadách soudružky a soudruhy, kterým to není lhostejné.

Fotogalerie