Otevřený dopis zastupitelům kraje

16. 6. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zastupitelé Zlínského kraje,

Obracím se na vás jako zastupitelka Zlínského kraje, abyste při hlasování ohledně výstavby nové nemocnice ve Zlíně Malenovicích dne 17. 6. 2019 v zastupitelstvu Zlínského kraje zvážili, jak obrovskou odpovědnost před dějinami Zlínského kraje máte za další osud rozvoje Zlínského kraje a hospodaření Zlínského kraje.

Hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek vystoupil v interview na ČT24 společně s moderátorkou Zuzanou Tvarůžkovou v 18.28 hodin dne 13. 6. 2019 a zřejmě z důvodu časové tísně nesprávně popsal stávající stav KNTB ve Zlíně tak, že je vše v ní ve velmi špatném stavu, vše je nutné zbourat a znovu vše postavit a že to nelze realizovat za provozu. Rovněž uvedl, že Zlínský kraj by musel stávající KNTB odkoupit a že vše by se značně prodražilo o cca 4 miliardy Kč. Tvrzení pana hejtmana není pravdivé. Vždyť se dá velmi snadno zjistit na obchodním rejstříku v Brně, že Zlínský kraj je stoprocentním vlastníkem akcií KNTB v celkové nominální hodnotě 1 649 400 000 Kč. Tyto akcie jsou uloženy v depozitu u notáře. Není tedy nutné nic kupovat.

Většina objektů ve stávající KNTB byla postavena v letech 1970 – 1990 a jejich užitná plocha určená pro zdravotnické účely činí dle generelu cca 50 000 m2. Nově lze tuto plochu rozšířit o dalších 30 až 50 000 m2 a to dle potřeby. To vše lze realizovat za provozu KNTB.

Pro vaši informaci ještě uvádím následující údaje stávající KNTB:

 • Celková pozemková výměra dle LV č. 24008 činí cca 326 556 m2, nově pořízené pozemky ve Zlíně Malenovicích činí dle LV č. 1091 cca 411 250 m2.
 • Zastavěná plocha KNTB činí 240 344 m2.
 • Nezastavěná plocha KNTB činí 86 212 m2.
 • Území stávající KNTB je dle ÚP určené k výstavbě.
 • Obestavěný prostor KNTB činí 380 000 m3.
 • Tvar pozemku KNTB činí cca 2000 m x 500 m, údaj pana hejtmana, že je pozemek dlouhý 1 km není správný. Tento pozemek není vůbec malý, není to žádný drobeček, lze zde realizovat další rozvoj.
 • Počet pracovišť KNTB rok 201739.
 • Počet lůžek rok 2017928.
 • Počet zaměstnanců rok 20172 280.
 • Počet ošetřených pacientů rok 2017121 301.
 • Ambulantně ošetřených pacientů rok 20171 430 037.
 • Hospitalizovaných pacientů rok 201737 901.
 • Počet provedených operací rok 201714 246.
 • Základní kapitál KNTB

Dříve -  2 149 400 000 Kč

Nyní -   1 649 400 000 Kč

 • Ekonomika KNTB je uvedena viz Výroční zpráva za rok 2018

 

Demokracie je forma vlády, na  níž se všichni občané rovně podílejí přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost. V tomto našem konkrétním případě je to Zlínský kraj.

Voliči ve svobodných a demokratických volbách do krajského zastupitelstva Zlínského kraje delegovali převod úkolů voličů na zastupitele a očekávají od zastupitelů Zlínského kraje adekvátní a kvalifikovaná rozhodnutí, která budou přijímána ve prospěch všech občanů kraje. Nikoliv však jen ve prospěch úzké skupiny lidí nebo zájmových skupin.

Demokratickým ideálem je svobodná politická soutěž. Proto je základem a ideálem demokracie svobodné formování veřejného mínění, které je současně základem autentické svobody občanů.

Vážení krajští zastupitelé, berte prosím na vědomí mnou výše uvedené skutečnosti, kdy zastupitelé Zlínského kraje by před vlastním rozhodnutím měli znát názory a potřeby občanů Zlínského kraje k dané problematice v návaznosti na dlouhodobé koncepce rozvoje zdravotnických služeb (a to na základě analýz a potřeb) v jednotlivých regionech kraje, Zlín, Vsetín, Kroměříž, Uherské Hradiště. Tyto informace nemají dle mého názoru zastupitelé Zlínského kraje k dispozici, nemají krajští zastupitelé rovněž alternativní řešení (variantní řešení) dle vzniklé situace, na základě kterých by bylo možné vybrat takové řešení, které bude přijatelné napříč celým politickým spektrem zastupitelů Zlínského kraje. Vždyť nová výstavba je projekt nejméně na 100 let životnosti stavby a bude se prolínat několika volebními obdobími.

Správné, věcné, adresné rozhodnutí, které bude řádně doloženo veškerými podklady a náležitostmi, se kterými budou občané, odborná veřejnost a krajští zastupitelé předem a řádně seznámeni, určitě napomůže k přijetí správného rozhodnutí bez ohledu na podepsanou koaliční smlouvu krajských zastupitelů Zlínského kraje, což určitě následně voliči – občané ocení při politické soutěži při volbách. Nezklamme, prosím, důvěru občanů – voličů Zlínského kraje, kterou do nás při volbách vložili a rozhodujme spravedlivě, správně a s rozumem.

 

Ing. Bc. Eva Badinková