Nemocnice Zlínského kraje – stanovisko KSČM Kroměříž

10. 2. 2019

     Na svém pravidelném jednání v úterý 5.2.2019 Městská rada zevrubně projednala informaci o situaci v Kroměřížské nemocnici a o výsledcích jednání Zastupitelstva Zlínského kraje k situaci ve zdravotnictví konaného dne 4.2.2019.

     Městská rada ocenila a podpořila Stanovisko Rady města Kroměříže a její nesouhlas k odvoláním MUDr. Lenky Mergenthalové z funkce místopředsedkyně představenstva a z funkce ředitelky Kroměřížské nemocnice k 31.1.2019.

     Plně podporujeme úsilí zaměstnanců nemocnice, odborové organizace, odborné lékařské veřejnosti a značné části občanů o zachování kvalitní zdravotní péče v našem okrese a celém Zlínském kraji. Rozhodnutí Valné hromady krajských nemocnic hodnotíme jako akt zlovůle a ignorance oprávněných požadavků našich občanů, které ve svém důsledku vede k omezení dostupné zdravotní péče.

     Zásadně odmítáme praktiky a chování hejtmana Čunka na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 4.2.2019.

     Naši zastupitelé na jednání Zastupitelstva města Kroměříže dne 7.2.2019 podpořili Usnesení Zastupitelstva města k situaci ve zdravotnictví Zlínského kraje s ohledem na nekoncepčnost a ohrožení personální stability.

     Zastupitelstvo žádá hejtmana Zlínského kraje, aby město bylo v předstihu informováno o změnách v souvislosti se záměrem přípravy výstavby nové krajské nemocnice a projednání případných dopadů na poskytování zdravotní péče Kroměřížskou nemocnicí.

     Požaduje také informace o řešení situace centrálních operačních sálů Kroměřížské nemocnice.

 

V Kroměříži dne 5. 2 .2019

                                                       Ing. Jaroslav Adamík – předseda MěR

                                                       RSDr. Jaroslav Procházka – místopředseda Mě