Nemocnice včera neprošla

22. 6. 2019

Po opakovaném projednávání, řadě seminářů, pracovních setkání a pondělním přerušení jednání zastupitelstva, dnes nebyl investiční záměr nové nemocnice v Malenovicích schválen. Zvítězil zdravý rozum. Krajští zastupitelé za KSČM byli k této investici od počátku kritičtí. Samozřejmě bychom také rádi přivítali novou nemocnici, ale rizika s tím spojená jsou příliš velká. Teď by pan hejtman měl zapomenout na to, jakým způsobem toto rozhodnutí zvrátit, a začít se soustředit na stav současné krajské nemocnice ve Zlíně. Je potřeba, po dlouhých průtazích, kdy jedinou vizí byla nemocnice nová, začít se intenzivně věnovat rekonstrukci té stávající. Pro občany kraje je nutné zajistit kvalitní lékařskou péči ve vyhovujících podmínkách. To jsme jako zastupitelé za KSČM připraveni podpořit.

 

  Ivan Mařák

  Předseda klubu krajských zastupitelů za KSČM