Návrh KSČM na dofinancování sociálních služeb ve výši dvě miliardy korun

1. 6. 2019

Návrh usnesení KSČM:

 

 

Poslanecká sněmovna PČR žádá vládu, aby uložila ministerstvu práce a sociálních věcí:

 

  • Neprodleně předložit analýzu dosavadního vícezdrojového financování sociálních služeb.

 

  • Souběžně předložit principy nového systému víceletého financování sociálních služeb, které budou zohledněny v novele zákona o sociálních službách a budou odrážet zejména růst minimální mzdy a inflace v termínu do 30.června 2019

 

 

  • S dotčenými partnery, zejména asociací krajů, svazem měst a obcí a zástupci poskytovatelů sociálních služeb, projednat nad rámec připomínkových řízení připravované změny novely zákona o sociálních službách a možnosti dofinancování sociálních služeb a sociální práce v roce 2019 z nespotřebovaných rezerv MPSV do 15.6.2019

 

  • Ve spolupráci s garančním Výborem pro sociální politiku PS PČR uspořádat k předloze návrhu zákona o sociálních službách kulatý stůl a následně projednaný návrh novely zákona o sociálních službách předložit Vládě ČR v termínu do 30.září 2019

 

 

Zahájit diskuzi k vyhlášce č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (navýšení úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách), v souladu s usnesením Komise Rady Asociace krajů ČR ze dne 28.2.2019 v termínu do 31.července 2019.