MÁME NOVÉ INFORMACE! Interpelace poslankyně Marie Pěnčíkové dne 14.3. ohledně Zlínské nemocnice

17. 3. 2019

Video z poslanecké sněmovny:

https://www.youtube.com/watch?v=Eo8BTFQruIs

Poslankyně Marie Pěnčíková: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, jak jste možná v médiích zaregistrovala už i vy, tak velkým tématem Zlínského kraje je plánovaná výstavba nové nemocnice, a myslím, že už i někteří kolegové se vás na to přede mnou ptali. Jedním z argumentů kritiků výstavby je i způsob financování této stavby. Zatím se hovoří o nějakých řekněme 7 miliardách, což není pro rozpočet Zlínského kraje opravdu malá částka. A obávám se, že se ani nejedná o částku konečnou.

Každopádně ve včerejším Právu v mutaci pro severní a střední Moravu vyšel článek, ve kterém je reakce pana hejtmana Čunka, to teď cituji: "Pan ministr Vojtěch nemá s příspěvkem státu na investiční pobídky vůbec nic společného. To má paní ministryně pro místní rozvoj a paní ministryně průmyslu. Je to nápad pana premiéra Babiše, který sdělil veřejně tady ve Zlíně, že chce vytvořit fond velkých investic právě ve veřejném sektoru, nikoli soukromém, který by pomohl až 33 procenty. Kolik to nakonec bude, nevím. Ale jisté je, že vláda dala za úkol vypracovat tuto strategii ministryni pro místní rozvoj a na druhou stranu ministryně průmyslu má vytvářet dotační podmínky. Rád bych navrhl určitý způsob řešení, o kterém jsem mluvil s premiérem, a on mě požádal, abych o tom mluvil s oběma ministryněmi." Konec citace.

Ráda bych se tedy zeptala, jestli už vás pan hejtman kontaktoval a začal s vámi tuto záležitost nějakým způsobem řešit. Zajištění financování by totiž mělo být asi klíčovým pro to rozhodnutí zastupitelstva schválit tu výstavbu nové nemocnice. A v případě, že vás pan hejtman ještě nekontaktoval, tak bych se chtěla zeptat, jestli vidíte nějaké možnosti, jakým způsobem tuto investici řekněme ze strany státu podpořit, jestli bude mít kraj možnost na tyto finanční prostředky nějakým způsobem dosáhnout, případně v jaké výši si myslíte, že by to mohlo být. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo. Asi začnu tím, že pan hejtman mě kontaktoval, to znamená, měli jsme jednání s panem hejtmanem Čunkem. V podstatě šlo o to si vysvětlit, protože Zlínský kraj vlastně podal v rámci Národního investičního plánu projekt s názvem Nemocnice nové generace Zlín v hodnotě 6 miliard korun. Pan hejtman se zajímal o to, jaké vlastně budou další kroky, pokud je projekt zařazen v Národním investičním plánu. Jak už tady dneska sdělil pan premiér, Národní investiční plán je analýza potřeb. Samozřejmě pro nás je to ale obrovsky významný dokument pro vyjednávání s Evropskou komisí, protože konečně poprvé v historii Česká republika jde s projekty a aktivitami, které skutečně chce, a ne o kterých si myslí, že se budou chtít, protože pak máme problém s nečerpáním. Takže já jsem opravdu za sběr projektů velmi ráda.

Samozřejmě budeme jednat s Komisí, které aktivity lze podpořit z evropských fondů, protože to skutečně není o tom, abychom to celé financovali ze státního rozpočtu. Ale bude tady 500 miliard ze zdrojů Evropské unie. Pana hejtmana jsem ale informovala o tom, že ale ten projekt musí být v nějaké fázi. To znamená jednou za dva roky vždycky budeme mluvit se všemi potenciálními nositeli projektů, aby nám řekli, v jaké fázi jsou. Pan hejtman mě informoval, že máte studii ve Zlínském kraji a že na základě té studie bude zadávat projektovou dokumentaci, která bude stát zhruba 200 až 300 milionů. Já jsem říkala, že samozřejmě příští rok, když budeme dělat tu aktualizaci, že by bylo dobré, aby tam uvedl tyto věci, protože pro nás je velmi důležité, zda je projekt pod projektovou dokumentací, zda má územní rozhodnutí, nebo jsou vyřešeny majetkové vztahy. Jakmile bude samozřejmě jasné, co bude financováno z evropských zdrojů a na co potenciálně půjdou zdroje státního rozpočtu, tak samozřejmě tyto velké projekty budou podléhat státní expertize, která vlastně zajistí celý projektový cyklus, to znamená včetně fáze udržitelnosti projektů, aby to skutečně byly efektivně vynaložené zdroje. Jinak ty příslušné dotační programy potom budou tvořit resortní ministerstva, to znamená tady v každém případě Ministerstvo zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? (Ano.) Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Děkuji. To je určitě pro nás zajímavá informace. Každopádně ještě na doplnění. To, co jste teď řekla, je v podstatě ale běh na poměrně dlouhou trať. Zastupitelstvo má rozhodovat v dubnu. Jaká je podle vás šance, že se tam ten projekt pro to financování dostane? Protože jestli zastupitelstvo tu výstavbu schválí a vy nám za rok, za dva řeknete, že ta výstavba nepůjde ufinancovat z evropských fondů, tak pro rozpočet Zlínského kraje to bude opravdu zásadní problém.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Tak já moc děkuju, že se tady otevřel tenhle problém, protože problém je totiž o tom, že stát nemůže být tím garantem, abyste vy dělali projekty. Vy si musíte říct, jestli ten projekt potřebujete a jestli je smysluplný s tím, že samozřejmě budete do budoucna shánět zdroje. Ale rozhodně to nemůže být opačně, že stát vypíše nějaké zdroje a vy na to budete rychle chystat projekty. Takže pokud ta potřebnost a analýza dokazují, že to to území potřebuje, tak je to rozhodnutí Zlínského kraje, nikoli státu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Lukáš Bartoň, který bude interpelovat pana ministra Roberta Plagu. Prosím, máte slovo.