KSČM proti reformě zdravotnictví

16. 4. 2018

Již několik týdnů hýbe veřejností Zlínského kraje, zvláště pak v okrese Kroměříž přístup hejtmana Zlínského kraje p.Čunka a představenstva nemocnic ve Zlínském kraji reforma - koncepce zdravotnictví,kterou má schválit Zastupitelstvo ZK. K problematice se veřejně vyjádřili zastupitelé a starostové řady obcí a měst včetně zástupců lékařské komory. Protože ze strany Zlínského kraje nedošlo k podání objektivních informací k připravovaným změnám a tento postup nenaplňuje zdravotníky důvěrou v odpovědné jednání a rozhodování krajských představitelů, byly organizovány petiční akce občanů Kroměřížska proti omezování dostupné zdravotní péče v nemocnicích založených Zlínským krajem. Toto dění považují zdravotníci za vážné a ohrožující zavedenou, fungující péči v našem regionu. Proto uspořádali v pátek 13.4.2018 v areálu nemocnice Kroměříž  happening  -  "Nácvik pohřbu Kroměřížské nemocnice, zemřelé na  otravu Krajskou koncepcí".

" My jako KSČM jsme boji nápomocni a stojíme za nimi již od samého začátku. Účastníme se jednání s lékaři, je mezi lidmi i petice k podpisu. Kdo by ještě chtěl svým podpisem pomoci záchraně nemocnic, je možné podepsat petici v Kroměříži na městském úřadě, či na OV KSČM na Hanáckém náměstí. Nechceme být přeci jen rukojmí arogance mocných. Jde přeci o naše zdraví. " dodává současná zatupitelka Zlínského kraje za KSČM Ing. Bc. Eva Badinková

Autor: 
Jaroslav Adamík