Krajská rada Klubu českého pohraničí

24. 7. 2018

7. července 2018 uspořádala Krajská rada Klubu českého pohraničí slavnostní společenské setkání přátel a sympatizantů a to u příležitosti 67. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic. Kromě připomenutí aktivit, kterým se v průběhu roku členové KČP věnují, zde byla vzpomenuta i stručná historie vzniku pohraniční stráže jako takové. V průběhu odpoledne proběhlo ocenění celé řady členů, za jejichž práci jim i jménem OV KSČM Kroměříž upřímně děkujeme. Mezi hosty byla i předsedkyně OV KSČM Kroměříž, s.Marie Pěnčíková, která všechny přítomné našim jménem pozdravila.

Fotogalerie