Celostátní setkání komise mládeže

23. 10. 2018
Rok s rokem se sešel a my se opět jako komise mládeže KSČM pomalu začínáme scházet v malebné vesničce v pohraničí Jihočeského kraje Přední Výtoň, kde již na nás čekají pořadatelé z ÚV KSČM Praha se zástupci Jihočeského kraje. Ihned po příjezdu jsme byly všichni řádně ubytovaní a za nedlouho nám byla podána večeře.( gulášek s knedlíkem ).
Následně po výborné večeři nás všechny přivítali  zástupci Jihočeského kraje  v čele s regionální předsedkyní  Alenou Nohavovou. Tu však záhy vystřídala Místopředsedkyně  ÚV KSČM pro věci Evropské věci. beseda byla pro spoustu přítomných velice přínosná  což se projevilo i na otázkách , které byly Kateřině předkládány. Závěrem této besedy s Kateřinou bylo podepsání Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Českou republikou a Běloruskem. To bylo na setkání zastoupené třemi jejich soudruhů. hned po podepsání byl večer zakončen bohatým potleskem a hned po té se všichni ubíraly do svých chatek k po náročném dni a dlouhé cestě na toto setkání.
Hned ráno po vydatné snídani byl zahájen program dle plánu Petrem Havránkem a Terezkou Čechovou Humpolcovou  a následovala další z mnoha přednášek ,které byly pro nás připraveny. Jako první byl na řadě Petr Braný zastupitel Jihočeského kraje a zároveň člen VV ÚV KSČM který nás seznámil jak s okolím ale i s problémy v něm. Dále vystoupila předsedkyně LKŽ Květa Šlahúnková následovaná Běloruskou delegací v čele se soudružkou Alexadrou Goncharovou spolu se soudruhem Pavlem Groshevikem a jejich 1. tajemníkem velvyslancem Běloruska Dimitriem Sokorinem , kteří nám vypověděli o politické činnosti v Bělorusku a jak to funguje a nefunguje u nich doma . Vše se odehrávalo v Pensionu Vyhlídka ,kde jsme dostaly oběd (kuřecí stehno). ihned po obědě se všichni odebraly na průzkum příjemného okolí Penzionu Někdo vyrazil na nedalekou Stezku v korunách stromů nasledovanou okoupáním v místní nádrži Lipno , a jiní se šli podívat na zříceninu hradu Vítkův hrádek  s rozhlednou a jiní si šli po vydatném obědě lehnout . Po návratu proběhla beseda s předsedou strany Vojtěchem Filipem o plánu strany a vyhlídkou do blízké budoucnosti. Po  večeři následoval program dle plánu a turnaj v Bowlingu spolu i s Běloruskou delegací který trval do pozdních nočních hodin.
Do nedělního rána spadla na krajinu mlha ,po jejím opadnutí se nám zase odhal krásný pohled na krajinu. V dopoledních hodinách nás navštívil Místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič  a vyprávěl nám o aktualizacích programu a ideovou a teoretickou práci kde již byly všichni unaveni a měli před sebou pořádný kus cesty , ale nikoho to neodradilo a vyslechly si slova Standy. Po rozlučkové obědě se zase všichni zúčastněný rozjely do všech koutu republiky i s běloruskou delegací, která to měla domů nejdále, ale děkujeme za jejich účast na tom to setkání.
Závěrem si dovoluji poděkovat za všechny přítomné pořadatelům jak s vedení strany z ÚV KSČM tak vedení Jihočeského kraje za jejich čas, který tomu setkání obětovaly čest práci.
Klímek Radim 
člen VV a OV Kroměříž 
 

Fotogalerie