Rozhovor s L. Hřeben Štaudnerovou, lídryní KSČM v Holešově

2. 9. 2022

Přestože tě mnozí, díky tvému dosavadnímu působení znají, prosím, aby ses krátce představila, pro ty, kteří tě neznají.

Nemyslím, že je nutné se představovat. Kdo se zajímá o dění a politiku, má jasno.

V prostředí krajské a komunální politiky pracuji od roku 1990, tedy od doby, kdy mnozí utekli, protože už pro ně nebylo výhodné být členem strany. Nekomentuji!

Celý život jsem pracovala ve školství, nyní ještě stále OSVČ, členka zastupitelstva města Holešova a jeho finančního výboru, přísedící krajského soudu v Brně, předsedkyně městské organizace KSČM.

Ve volbách v r.2018 jsi byla opět zvolena v Holešově zastupitelkou. Co se pro tebe tímto zvolením změnilo?

Před čtyřmi lety jsem u této otázky končila větou: „Uvidíme, co nám přinesou léta´2018 – 2022“. Bylo by opravdu zvláštní, aby téměř po čtvrt století, nedocházelo ke změnám! Tak, jak to hýbe naší společností i zastupitelstva procházejí změnami. Nejen technickými, což vítám, ale i lidskými. Vše je o názorech, proměnách, často i o stranických pokynech. Bohužel. Někteří zastupitelé musejí na příkaz srazit paty a hlasovat jednotně. Tohle je naše výhoda. U nás nejde o vzájemné přesvědčování se, své názory prezentujeme v souladu se svým svědomím a vědomím.

Další změnou je větší zájem o náš postoj k předkládaným materiálům. Je až úsměvné vidět snahu, co chceme rozporovat, nad čím budeme diskutovat, kde předložíme vlastní návrhy. Jde o, řekněme, postupný vývoj. Nebráníme dobrým věcem pro občany, podporujeme je. Nakonec, komunální politika a obsah volebních programů je často průsečíkem napříč volebním spektrem.. A ještě jeden poznatek. Vždy, když uplyne čtyřleté volební období, máme všichni k sobě blíž a úplně nejblíž právě těsně před volbami. Je to tím, že už každý ví, s kým má tu čest, co si na něm považuje, případně, co je rozděluje. Ovšem pozor! Po volbách je tato vřelost upozaděna vzhledem k rozdělování postů v radě města, výborech a komisích.

A na otázku co se změnilo přímo u mě? Odmítla jsem v tomto volebním období funkci předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva města. Podstatným způsobem mi ubylo práce, ovšem městu kontrolní činnost protekla mezi prsty. Otázka: Čí je to smůla?!

Co se tobě či tvým kolegům za dobu tvého působení podařilo prosadit?

Pracovali jsme se dvěma mandáty, měli jsme však zastoupení ve všech výborech zastupitelstva a komisích rady, dozorčích radách Tepelného hospodářství, Technických služeb a v Holešovsku.

Když jsem na červnové členské schůzi ZO hodnotila uplynulé volební období, trvalo mi to téměř hodinu a půl, abych postihla všechny oblasti v našem městě. Shrnout to nyní do pár řádku je nesmírně těžká věc. Nevím, nakolik je obohacující pro ostatní, přečíst si, co všechno se odehrávalo v Holešově. Každá obec, město, má své podmínky, své starosti, své vize. Nejzákladnější je rozpočet a od něj se pak odvíjí vše ostatní. Ideální stav je mít k tomu poslance, který v rámci PS ČR prosadí něco navíc. Abych nebyla však skoupá na dění v našem městě, uvedu pár příkladů: osobně jsem byla delegována do všech výběrových řízení na zakázky velkého rozsahu, což bylo plus, protože se jednalo o investiční výstavbu. Dobré si uvědomit, že KSČM je celou dobu v opozici. Vše, co se vybudovalo, je rozhodně i díky našim hlasům.

Jedná-li se o blaho občanů, netřeba se odlišovat. Otázka nestojí tak, co se přímo zastupitelům za KSČM podařilo prosadit, ale co dobrého za tu dobu prošlo.

Např.: dodržování a efektívnost rozpočtové kázně a opatření zastupitelstva a rady, prodej majetku města, pozemků, osvobození od poplatku za komunální odpad seniorům nad 75 let, vybudování mobilního kluziště, veřejných WC, domácí kompostéry zdarma, provozování dopravní linky do Žop, zavedení nové služby pro seniory „Senior taxi“, instalace bezpečnostních kamer, příspěvky pro sportovní a kulturní organizace a subjekty v rámci akce „Milion“ ve výši cca 6 milionů, revitalizace sídlišť, nová parkoviště, kruh. objezd, rekonstrukce chodníků, komunikací, nádraží ČD, bazén, koupaliště, centrum pro seniory, městské parky, dětská hřiště a sportoviště, areál v Žopích, Količíně,

Rekonstrukce MŠ, ZŠ, zámku, vybudování nových přechodů pro chodce, vodovod Količín, nový územní plán, výstavba rodinných domů, modernizace bytového fondu, hřbitova, městské tržiště Masné krámy, rozvoj služeb, zaměstnanosti SPZ, čistota města, bezpečnost - Plán prevence kriminality / atp.

Jednání ZM bylo možno shlédnout na internetu, kde si mohl každý udělat obrázek o aktivitě či pasivitě jednotlivých zastupitelů. My jsme rozhodně byli v kategorii těch aktivních. Pravdou je, že činnost byla poznamenána obdobím koronaviru.

Co se naopak prosadit nepodařilo, o co ještě budete usilovat?

Úplného zrušení hazardu, obnovení MHD, vybudování stálého místa pro zimní sporty (bruslení), další části kolumbária, rekonstrukce městského kina včetně digitalizace, knihovny, muzea, zámecké zahrady, parkoviště u bazénu, centrum pro seniory/kotelna, kuchyně, žaluzie elektr., balkony, střecha, zateplení; nutností udržení lékařské a stomatologické péče ve městě (prostory, byty), zachování všeho dobrého, co se dosud podařilo.

Jaké jsou vztahy s vládnoucí koalicí a ostatními opozičními stranami?

Nejprve je třeba připomenout složení ZM v tomto volebním období: 23 zastupitelů

Vládnoucí - Koalice pro Holešov (TOP 09 /2/, STAN /2/, NEZ /2/, Zelení /2/) + KDU ČSL /3/ + ODS /2/ = 13

Opoziční - ANO /5/, ČSSD /2/, KSČM /2/, Nezávislí /1/ = 10

Koalice jela jako funkční mašinka, držela po celou dobu za jeden provaz. Opozice se oproti minulému volebnímu období v názorech více shodovala, ale to bylo dáno jejím složením. Hodnotím-li v úrovni dobré, je to za 3. Možná i lepší, ale znáte to. Člověk musí pracovat s vlastními instinkty a oddělit jak se říká „zrno od plev“. Jsou tací, co mají dobrou myšlenku , ale jsou špatní realizátoři. Ono, vyjít s ní do jámy lvové, jít se svou kůží na trh, to není nic příjemného natož lehkého. Problém individuality. Proč si pálit prsty, když to za mě může udělat někdo jiný! A ten jiný jde do boje a musí se rozhodovat rychle, neboť ti, co to znají a ví, urychleně skončí proces rozhodování a nastává hlasování. A pak už jde jen o výsledek. Projde - neprojde? A pak se revokuje a revokuje… A někdo má v noci velkou hlavu a divoké sny.

Závěr: ne všechno je ve hvězdách…

Je ještě něco, co bys chtěla čtenářům sdělit?

Letošní komunální volby se odehrávají v době, kdy nám všem není příliš do smíchu. Je potřebné využívat vlastního rozumu, vnitřního hlasu a možná také intuice. Ve společnosti to vře, na mnoha místech, doutnání pohlcuje již oheň. Není nutné mluvit v jinotajích. Volby jsou za dveřmi a je potřeba řádně provětrat! Máme svobodnou možnost svého hlasu rozhodnout, kdo bude další 4 roky řídit dění v našem městě, obci.

Je potřebné poradit si v každé situaci. Jde jen o to, kdo, s kým, o čem a pro koho. Zažili jsme již leccos. Jedni odcházejí, druzí přicházejí, mnozí zůstávají. Každý má své důvody. Co je však důležité? Uvědomit si, že v zastupitelstvu rozhoduje nadpoloviční většina mandátů. Tomu se říká „síla hlasu“ a má-li být myšlenka /dobrá či špatná/ prosaditelná, musí mít nadpoloviční počet mandátů /názornou ukázku příkladu vidíme v PS PČR/.

Přestaňme proto manévrovat a uvědomme si, co je opravdu důležité a o co ve skutečnosti jde. Chce to změnu úhlu pohledu, signálů již bylo dost. Otázka zní: Změní něco volby?!? Výsledek je na každém z nás! Naordinujme si hlavně vnitřní klid, radost a pohodu, pocit spokojenosti ze sebe samého i vlastního svědomí a rozvážným krokem se vydejme k volebním urnám splnit svou občanskou povinnost /necítíme-li to jinak/...

Ne nadarmo se říká: Jak si kdo ustele, tak si i lehne!

Přeji příjemné stlaní i usínání…

Do voleb bez slibů, ale s nabídkou jasné, průzračné a konkrétní práce.