Rozhovor s B. Kuchaříkem, lídrem koalice KSČM a ČSSD v Hulíně

2. 9. 2022

Přestože Tě mnozí znají, představ se nám.

Jmenuji se Ing. Kuchařík Bohumil, je mi 59 let a jsem ženatý. Od vyučení jsem zaměstnancem firmy TOSHULIN a v současnosti pracuji jako energetik.

Vystudoval jsem VUT Brno, fakultu strojní obor strojírenská technologie a později jsem ukončil postgraduální studium na VUT Brno, fakulta elektro.

Mezi koníčky patří jízda na kole, občas čtení knížek, práce na rodinném domku, sledování filmů, historie (starověk, středověk, II. světová válka, čs. opevnění apod.).

Ve volbách v roce 2018 jsi byl zvolen zastupitelem v obci Hulín. Co se pro tebe tímto zvolením změnilo?

Vzhledem k tomu, že to bylo moje šesté volební období v zastupitelstvu tak jsem věděl do čeho jdu. V předchozích čtyřech volebních období jsem byl členem zastupitelstva, případně jsem pracoval v některé z komisí nebo v kontrolním výboru a jedno volební období jsem byl radním.

Řekni nám něco o obci kde působíš.

Město Hulín a jeho místní části Záhlinice a Chrášťany leží v rovinaté části jižní Hané, mají cca 7000 obyvatel, leží na důležité křižovatce silnic dálnic a železnice. Hulín je centrem průmyslu, zemědělství, služeb apod. Občané mají možnost kulturního a společenského využití díky městskému kulturnímu centru, je zde široké zázemí v oblasti školství od jeslí přes základní školy po základní umělecké školy, dále ordinace praktických a odborných lékařů apod.

Co se tobě či tvým kolegům za dobu tvého působení podařilo prosadit?

Volební program KSČM byl vždy zaměřen na zlepšení života ve městě a jeho místních částech. Ve volebním programu se dá slíbit cokoli. My ale nechceme slibovat nesplnitelné. Město Hulín má zpracovaný strategický plán rozvoje, ve kterém jsou zahrnuty investiční záměry z jednotlivých oblastí života občanů.

Priority je velmi složité stanovit, to, co se podaří vybudovat, záleží ve většině případů na tom, jak schopní jsou zaměstnanci úřadu při získáváni dotací na jednotlivé akce.

Mezi úspěchy patří zejména získání pozemků pro rodinnou výstavbu v Záhlinicích a Hulíně. Byly zpracovány projektové dokumentace na revitalizaci parku, která byla v létě zahájena, je zpracována projektová dokumentace pro rekonstrukci sokolovny na kulturní centrum, zpracovává se PD na zasíťování pozemků pro rodinnou výstavbu v lokalitě bývalých „zahrádek“ u TOSu.

Toto by nešlo bez spolupráce celého zastupitelstva.

Co se naopak prosadit nepodařilo, o co ještě budete usilovat?

Úkolem pro další zastupitelstvo je sehnat dotační tituly na rekonstrukci sokolovny na kulturní centrum, revitalizace parku, začít pracovat na vyřešení dopravní situace a parkování v prostoru před nádražím ČD a na sídlišti Višňovce apod.

Jaké jsou vztahy s vládnoucí koalicí?

V tomto volebním období jsme podpořili koalici ODS a Nezávislých. Nebyla uzavřena žádná koaliční smlouva, podpořili jsme zvolené zástupce těchto stran, neboť se domníváme, že to bylo nejoptimálnější řešení.

Spolupráce po celé období byla i přes některé názorové rozpory bezproblémová a myslím, že občané mohou posoudit, zda to bylo k dobru města.

Jaké jsou vztahy s ostatními opozičními stranami v zastupitelstvu?

S ostatními opozičními představiteli se dalo o jednotlivých záměrech jednat konstruktivně a ve většině případů se našlo shodné stanovisko.

Je ještě něco, co bys chtěl čtenářům sdělit?

Myslím, že občané posoudí co se ve městě za uplynulé volební období podařilo a co ne.

V letošních volbách do zastupitelstva jsme utvořili společně s ČSSD Koalici pro lepší Hulín.

Chtěl bych pozvat všechny občany k volbám, aby projevili svůj názor hlasováním o skladbě budoucího zastupitelstva.

Zároveň bych chtěl na konci volebního období poděkovat za projevenou důvěru a věřím, že jsme voliče nezklamali.