Priority KSČM pro město Holešov

2. 9. 2022

Co chceme? Výsledky ve prospěch lidí:

 • narovnat lidem důvěru, dát radost ze života, najít cestu k sobě…
 • neslibovat, myslet, konat, užívat zdravý rozum…
 • názor vyjadřovat jasně, buď jsem pro nebo proti, zdržovat se není názor!
 • nesrážet paty, nepoklonkovat, odmítnout nešvary a lži!
 • NE genialitě, účelovosti, ale pravdivost postojů, rozumu!
 • město se musí chovat tak, jak to vedení dovolí!
 • řešit problémy lidí, umožnit slušně žít vlastní život…
 • NE vysmívání se občanům, citlivost v přístupu k nim!
 • NE prospěchářství a populismu, když demokracii, tak pro všechny!
 • racionálnost výdajům, úspornost, úměrnost, efektivnost investicím!
 • podpořit vzdělání, vlastenectví, kulturu a sport…
 • dostupnost bydlení, zdravotní a sociální péče…
 • vstřícnost dopravní obslužnosti, službám, obchodu …
 • bezpečnost v ulicích, ochrana občanů před důsledky, prevence!
 • jaro i podzim života v jasných barvách, kvalitu životního prostředí!
 • cestu k cíli: ekonomické a politické výsledky našich rozhodnutí!

Jsme připraveni pomoci Vám i svému městu!