Ohlédnutí za celostátním setkáním komise mládeže KSČM v Karlovarském kraji

27. 11. 2017

Jak už tomu v tomto letním měsíci bývá, tak i letos se konalo celostátní setkání komise mládeže. Letos se uskutečnilo ve dnech 16. - 18. června v Karlovarském kraji v obci Březová, přesněji v Autokempu Březový Háj. V pátek odpoledne ,ale i na večer, se začali sjíždět mladí komunisté ze všech koutů republiky, aby spolu prožili víkend plný diskuzí, debat, ale i odpočinku. Hned po příjezdu a prezenci byly všem účastníkům přiděleny klíče od dočasného domova. Ještě týž den bylo na programu přivítání všech přítomných a seznámení s programem na nadcházející dva dny. Po vydatné večeři nás navštívil předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip a proběhla beseda o politickém dění jak ve straně, tak na celé politické scéně. Po jeho vystoupení nás taktéž přivítali představitelé regionu - soudruh Josef Murčo - předseda KV KSČM Karlovarského kraje, soudružka Eva Valjentová - zastupitelka Karlovarského kraje a soudruh Pavel Hojda – stínový ministr KSČM pro resort průmyslu a obchodu. Večer byl ukončen nepříznivým počasím, ale to nám nezabránilo diskutovat nad různými tématy až dlouho do noci. V sobotu tomu bylo již úplně jinak. Hned po zvládnutí všech návykových činností se konaly dvě paralelní přednášky. Jedna se soudruhem Josefem Skalou - místopředseda ÚV KSČM. Beseda pojednávala o sociálně politické situaci v České republice před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a následně se soudruhem Františkem Kovandou - předsedou Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd. Druhou, souběžně probíhající přednáškou, bylo Mediální školení mladých členů a sympatizantů KSČM s ohledem na jejich lepší propagaci v krajích, kterou vedla Helena Grofová - pracovnice mediálního úseku ÚV KSČM. V odpoledních hodinách pak mohli všichni soudruzi a soudružky navštívit nedaleké Karlovy Vary a nebo se věnovat sportovním aktivitám protože se počasí umoudřilo a krásně svítilo sluníčko. Této nabídky využili téměř všichni přítomní. V předvečer se konala beseda se soudruhem Jaromírem Kohlíčkem - poslancem Evropského parlamentu za KSČM . Beseda byla vedena o budoucnosti Evropské unie v kontextu Brexitu a TTIP. Po skončení uvedeného programu proběhlo ve večerních hodinách jednání Komise mládeže ÚV KSČM. Večer byl završen kulturní vložkou v podání místního DJ a opékáním špekáčků. Poslední den našeho pobytu mezi nás zavítal ještě soudruh Jiří Dolejš - místopředseda ÚV KSČM pro odborné zázemí, volby, parlamentní a komunální politiku. Projednalo se zde další směřování strany do X. sjezdu KSČM. Při všech besedách, kterých jsme se během všech dnů měli možnost zúčastnit, probíhali samozřejmě také mnohdy bouřlivé diskuze. Po nedělním obědě poděkovala předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM soudružka Pěnčíková za jejich účast na setkání všem přítomných a po krátkém focení a loučení se všichni rozjeli do svých krajů, okresů a především domovů .V poslední větě bych chtěl poděkovat všem pořadatelům a přítomným za jejich obětavou práci, která byla pro všechny jistým přínosem.

DĚKUJI s pozdravem naši práci ČEST.

Klímek Radim Místopředseda Komise mládeže OV KSČM Kroměříž