Zápis do Knihy cti

13. 6. 2018

Za příkladnou a obětavou práci pro Komunistickou stranu Čech a Moravy a osobní dlouholetý přínos při jejím rozvoji, rozhodl Okresní výbor KSČM v Kroměříži zapsat do Knihy cti soudruha Antonína Horáka ze Zdounek. Nejvyšší ocenění OV KSČM mu bylo uděleno u příležitosti životního jubilea 70ti let.

K slavnostnímu zápisu došlo dne 12.6.2018, kdy byl s.Horák přizván na jednání pléna OV a slavnostně se do naší Knihy cti ke svému zápisu podepsal. Předáním drobných dárků jsme mu takto poděkovali za jeho dlouholetou práci a popřáli mnoho zdraví a elánu do dalších let.