Rozhovor s Ing. Marií Pěnčíkovou

20. 9. 2020

Ve volebním období 2012-2016 jsi už krajskou zastupitelkou byla. Co se podařilo prosadit?

Měla jsem štěstí, že jsem byla krajskou zastupitelkou v období, kdy jsme se dostali do vedení kraje, a to je pro přímé ovlivňování dění v kraji samozřejmě lepší výchozí pozice. Po letech pravicového vedení kraje jsme se potýkali s celou řadou problémů. Úspěchem bylo, že se podařilo zastabilizovat krizové oblasti, jako bylo zdravotnictví či doprava. Pro nové vedení kraje byla nastavena úroveň, ve které se dalo pokračovat ve prospěch občanů. Bohužel, pan hejtman Čunek toho nevyužil. Pod jeho vedením došlo opět k destabilizaci snad všech odvětví, nejvíce je to citelné právě ve zmiňovaném zdravotnictví a dopravě.

Od roku 2018 jsi (ne poprvé) také městskou zastupitelkou v Morkovicích. Co se podařilo tam?

V Morkovicích je situace z mého pohledu mnohem lepší i v tom, že tam se příliš „nepolitikaří“. S většinou zastupitelů se lidsky známe už roky, a pokud se chceme domluvit, nevedeme diskuze o tom, jestli jsem z KSČM nebo je někdo z KDU-ČSL. Samozřejmě se vždycky najde řada věcí, které by se daly dělat jinak, které pokulhávají a které třeba jako zastupitelé ani úplně nevnímáme, dokud nás na daný problém někdo neupozorní. Já velice pozitivně hodnotím, že se nám podařilo vyřídit dotace na projekty zadržující vodu. Voda z obecních budov je zachycována a plní nám náš rybníček. Teď probíhá další etapa rekonstrukce základní školy a také rekonstrukce fotbalového hřiště. Takže v Morkovicích se nenudíme.

Jaké jsou vztahy na městě s koalicí a dalšími opozičními stranami?

My jsme několik volebních období byli v koalici a musím konstatovat, že spolupráce nám tam vždy fungovala dobře a nikdy jsme nepociťovali nějakou averzi nebo negativní postoje vůči KSČM. Ba naopak, vždy nám vedení obce vyšlo vstříc, když jsme cokoli potřebovali, při zapůjčení zasedací místnosti pro schůzovou činnost a i další. Pokud to tak bude fungovat i nadále, budeme samozřejmě rádi.

A jak to jde v poslanecké sněmovně?

V poslanecké sněmovně tím, že tolerujeme vládní koalici, jsme v mnohem lepším postavení. Domluvy s vládními představiteli fungují mnohem líp a i komunikace s úředníky na ministerstvech je mnohem lepší. Podařilo se prosadit celou řadu bodů z našeho programu. Bohužel, většinou to pak ale vypadá, že to byl nápad a realizace jen hnutí ANO. S tím se jako strana potýkáme a naše úspěchy prostě neumíme prodat.

O co hodláš nyní usilovat na kraji v následujícím volebním období, budeš-li zvolena?

Hlavním bodem po volbách bude samozřejmě otázka nové nemocnice, respektive rekonstrukce stávající nemocnice. Jelikož nebyla předložena studie na rekonstrukci stávající a zastupitelé se nemohli zodpovědně rozhodnout, je a bude to prvním a stěžejním bodem pro nově zvolené zastupitele.

Děkujeme za rozhovor.