Předpokládám, že budou tvrdé tresty!

21. 10. 2020

Rozhovor s Ing. Marií Pěnčíkovou

Začneme přímo na tělo, jak vidíte výsledek KSČM v senátních a krajských volbách? A jak výsledky celkově hodnotíte?

Já myslím, že na to nejde říct nic jiného, než že to je opravdu volební debakl, a já to při hodnocení u nás na Výkonném výboru OV Kroměříž nazvala ještě hůř. Ty výsledky hovoří jasně a myslím, že každý krajský a okresní výbor si to musí sám vyhodnotit. Jak se říká, každý by si měl zamést před svým vlastním prahem. Všude se určitě objevil nějaký problém s kampaní, každý předseda OV si, stejně jako já, určitě od soboty říká, co mohl udělat jinak, líp, navíc.

Na druhou stranu myslím, že celorepublikový propad neznamená, že by nám najednou přestaly fungovat ty nižší organizační jednotky, ale že jsme nedokázali prodat naši celorepublikovou politiku. Nepřikládám za to vinu soudruhům Filipovi, Šimůnkovi, Grospičovi nebo komukoli jinému, přesto jsem ráda, že se celé vedení rozhodlo dát své funkce k dispozici. Považuji to za správný krok a, řekněme, gesto směrem dovnitř strany, ale i navenek. Vážím si práce, kterou ve vedení každý z nich udělal a budou mít určitě právo se ji pokusit na blížícím se sjezdu obhájit, ale teď si myslím, že krok, který se rozhodli udělat, je logický a správný.

Kde vidíte příčiny volebního neúspěchu?

Těch příčin je určitě celá řada, a jak už jsem uvedla, měl by si to tentokrát každý krajský a okresní výbor opravdu důkladně vyhodnotit. V rámci předvolební kampaně jsem postřehla různé problémy napříč republikou. Někde se kritizovala sestavená kandidátka, jinde nečinnost jednotlivých kandidátů v předvolební kampani, jinde zase špatně vedená individuální kampaň. To jsou věci, se kterými se musí krajské výbory vypořádat, aby se situace neopakovaly do budoucna. Každopádně velký význam určitě má i celorepubliková politika. Nechali jsme si ukrást témata, a jak mi řekl jeden pan profesor: vy jste odpracovali kus práce, tak proč se tím chlubí Jurečka za KDU na svých billboardech? To byla otázka týkající se sucha, ale takovýchto témat najdeme mnohem víc. Navíc mnoho našich voličů a bohužel i členů se přiklonilo k volbě hnutí ANO dle hesla, proč chodit ke kováříčkovi, když můžu volit kováře.

Jaké vyvozujete důsledky z voleb do krajů a Senátu? A jaký to bude mít vliv na blížící se sjezd?

Je cítit, že atmosféra ve straně teď není dobrá. Lidé jsou zklamaní, otrávení, naštvaní, volají po padajících hlavách. Těch emocí se u nich točí asi celá řada a je těžké se teď od nich úplně oprostit. A asi to vlastně ani nechceme, politika je totiž i o emocích. Každopádně páteční výkonný výbor ÚV by měl vyhodnotit příčiny a já doufám, že členové k tomu přistoupí s klidnou hlavou, pragmaticky, protože teď se jedná o budoucnost strany. Na sjezdu se to určitě projeví taky.

Změna ve strategii strany je, jak se ukázalo, nutná. Upadli jsme do stereotypu, nezajímavosti, neakčnosti. To si sypu popel na hlavu i já sama. Jsem poslankyní našeho poslaneckého klubu a jsem členkou vedení. Uvědomuji si i svůj podíl zodpovědnosti.

Zpět ke krajské politice. Jak si myslíte, že se bude vyvíjet scénář ve Zlínském kraji s tzv. Čunkovým projektem nové nemocnice? Nebude hrozit, že koalice na tuto vizi naváže po bývalém hejtmanovi?

Já stále doufám, že nově utvořená koalice hnutí ANO, Pirátů, ODS, ČSSD bude stát za svým předvolebním programem a že s projektem výstavby nové nemocnice jsme se tím u nás v kraji vypořádali, i když tedy bohužel bez nás, protože jsme jeden z krajů, kde KSČM pětiprocentní hranici nepřekročila a do krajského zastupitelstva se nedostala. Předpokládám, že bude vypracován projekt na rekonstrukci stávající KNTB, a. s., a konečně se začne pracovat na její postupné přestavbě.

Nedávno zažil váš kraj přírodní katastrofu, byla otrávena řeka Bečva. Myslíte, že se najde viník a jaký muže být postih?

Předpokládám, že viník se dřív nebo později najde, ale tu škodu už to nevrátí. Postih si netroufám odhadnout, ty škody tam opravdu byly obrovského rázu, došlo k úhynu desítek tun ryb. Bohužel, i s takovýmito katastrofami musíme počítat. Upřímně stále doufám, že to byla nešťastná náhoda. Pokud se totiž ukáže, že to byl úmysl, předpokládám, že by padaly opravdu tvrdé tresty. Každopádně i toto bylo využito v rámci předvolebního boje. Původně, bez toho aniž bych se chtěla jakýmkoli způsobem zastávat Agrofertu a tím potažmo hnutí ANO, se totiž pár regionálních politiků vyjádřilo v tom smyslu, že za vypuštěním jedovatého kyanidu je určitě firma DEZA z holdingu Agrofert. Uvádím to ale jen jako příklad toho, jak mnohdy jedno veřejné sdělení, které se nezakládá na faktu, může být zneužito v rámci předvolební kampaně. Nechci tím ale také předjímat závěr, ten totiž dosud nevíme.

Můžeme navázat na problém, který se týká rovněž ČR, a tím je sucho a klimatické změny? Vím o vás, že se v těchto otázkách velmi angažujete. Jak je na tom tedy ČR a jak máme možnost tyto věci republikově ovlivnit?

Teď jsem se často setkávala s názorem, že léto nám dost propršelo, takže jsme vlastně bez problémů. Já takový optimista nejsem a i řada odborníků mi dává za pravdu. Problém sucha bude dlouhodobý a jedno pozitivně vypadající léto nám to nevyřeší. Jak víte, KSČM přišla s návrhem ústavního zákona o ochraně vody, a to už před více než rokem. V prvním čtení byl návrh přerušen do 15. září, abychom si počkali na případný vládní návrh. Jsem přesvědčena, že to je problém, který se měl řešit už roky, takže já důvod k čekání na vládní návrh neviděla. Ale ochrana vody samozřejmě není jen otázkou tohoto návrhu. Je potřeba řada legislativních změn v související legislativě a hlavně je potřeba finančně podpořit výzkum v této oblasti a já doufám, že se nám to pro rozpočet roku 2021 podaří.

A teď k dalším celorepublikovým tématům. Co si myslíte o potravinové soběstačnosti České republiky? Lze jí vůbec v současnosti ještě dosáhnout?

V žádném případě to nepůjde ze dne na den, ani z roku na rok. Je to běh na dlouhou trať. K tomu je ale potřeba si říct, jakou strategii v potravinové oblasti chce naše vláda vést a v jakých výhledech chce pracovat. Pokud se shodneme na tom, a rozhodně si myslím, že pro KSČM je to priorita, že chceme jít cestou potravinové soběstačnosti, mělo by ministerstvo začít urychleně zpracovávat návrh strategie zemědělského sektoru, podpory zemědělců při pěstování strategických surovin a chovu zvířat atd. Zatím jsem ovšem, kromě slibů, nic zásadního ze strany ministra zemědělství, potažmo vlády, v této oblasti neslyšela.

Jaká jsou podle vás obecná strategická témata z oblasti životního prostředí? Co by měl každý občan podle vás nejdůležitějšího sledovat?

Za oblast životního prostředí musím přiznat, že ty zřejmě nejdůležitější a nejvíce diskutované zákony tohoto volebního období už byly přijaty a jednalo se o tzv. odpadový balíček. Z těchto návrhů, které jsme se rozhodli i my podpořit, jsme ale nebyli nadšeni a měli jsme k nim řadu připomínek. Nebyla vůle jednat o některých pozměňujících návrzích a zákony byly předloženy jako maximální možný kompromis. Po diskusi s kolegy jsme se nakonec přiklonili k tomu, že je potřeba zákony přijmout, ale už jsme avizovali, že předpokládáme, že budou v brzké době opětovně novelizovány. Teď bude určitě prostor zabývat se právě zmiňovanou ochranou klimatu, otázkami sucha, ale i například ochranou zemědělského půdního fondu.

Roman BLAŠKO