Omezování zdravotní péče v Kroměřížské nemocnici – na pokračování.

3. 3. 2019

      Ve svém příspěvku z ledna „Hejtman stále pokračuje s omezováním zdravotní péče v Kroměřížské nemocnici“ jsem konstatoval, že v důsledku stavby nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích zůstanou ve zbylých okresních nemocnicích zřejmě ambulance, LDN-ky nebo jiné sociální služby, což zrušením lůžkové části v nemocnici Kroměříž tento záměr potvrzuje.

      S odstupem času, kdy pan hetman osobně spustil osvětovou přesvědčovací kampaň  o výhodnosti stavby nové nemocnice jsem dospěl k přesvědčení, že se nemýlím.

      Z předkládaných údajů je zřejmé, že nová nemocnice bude mít světové parametry s nejlepší technikou a zajistí specializovanou zdravotní péči ve všech oborech. Kapacitu bude mít prakticky stejnou jako stávající Baťova nemocnice ve Zlíně, která bude zrušena a personál se přemístí do nové nemocnice – předpokládám „Krajské nemocnice Jiřího Čunka“.

      Díky vybavenosti se zvýší produktivita práce lékařů – budou moci provádět více operací, což při snížení doby pobytu v nemocnici a jejich předání na doléčení do okresních nemocnic kraje povede k vyšší efektivnosti nové nemocnice. Již tato skutečnost znamená pro ostatní nemocnice přímý negativní vliv na jejich ekonomiku. Z hlediska využívání odbornosti lékařů samozřejmě nová nemocnice vysaje lékaře z okresních nemocnic a ve svých důsledcích omezí dostupnou  zdravotní péči a to i v nemocnici Kroměříž.

      Dosud je platná „Koncepce zdravotnictví Zlínského kraje“, schválená v roce 2013. Bylo by nanejvýš vhodné, aby zastupitelé Zlínského kraje před rozhodnutím o dalších krocích přípravy výstavby nové nemocnice požadovali po panu hejtmanovi a Radě předložení aktualizace „Koncepce zdravotnictví Zlínského kraje“ ve vazbě na dopady v oblasti ekonomické, personální, ale i na zvýšené náklady obyvatel kraje z důvodu změněné dostupnosti zdravotní péče.

 

Ing.Jaroslav Adamík – zastupitel města Kroměříže