Nové vedení

3. 3. 2018

Okresní organizace KSČM Kroměříž si v uplynulých dnech zvolila na okresní konferenci a následujícím zasedání okresního výboru (OV) své nové vedení i další funkcionáře.
Předsedkyní byla zvolena Ing. Marie Pěnčíková a místopředsedy posléze Zdeňka Hlobilová a Ing. Michal Kostka. Výkonný výbor OV KSČM v našem okrese doplňují Ing. Kateřina Srncová a Radim Klimek. Došlo tak k výraznému omlazení vedení okresní organizace, kdy čtyři z pěti členů výkonného výboru jsou mladší 41 let. Děkujeme tímto za aktivitu všem členům, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na činnosti organizace v předešlém období. Doufáme, že se nám podaří na jejich práci kvalitně navázat a obnovit důvěru občanů v komunisty, zvláště po loňském volebním neúspěchu.
V neposlední řadě okresní konference vyjádřila velké znepokojení nad signály, které směrem ke kroměřížské nemocnici vysílá současné vedení kraje v čele s lidovci. Komunisté jasně trvají na zachování takového rozsahu zdravotní péče, který bude reflektovat potřeby obyvatel okresu a neučiní z nich občany druhé kategorie vzhledem k dostupnosti zdravotnictví.
VV OV KSČM Kroměříž