Hejtman stále pokračuje s omezováním zdravotní péče v Kroměřížské nemocnici!

15. 1. 2019

Nemocnice Zlínského kraje – na pokračování.

 

V roce 2013 byla schválena „Koncepce zdravotnictví Zlínského kraje“, která je stále platná. I přes tuto skutečnost Zastupitelstvo Zlínského kraje rozhodlo, že se postaví nová nemocnice, řádově přes 6 miliard. Aby se neztrácel čas, začal hejtman Čunek pospíchat s výkupy pozemků. Zdá se, že kraj má dostatek financí na vlastní výkupy. Dosud však nebyl předložen žádný důkaz o zajištěnosti financování vlastní stavby.Místo toho, aby byla předložena koncepce zdravotnictví, která by vyhodnotila dopady po realizaci stavby nové nemocnice, pokračuje hejtman s omezováním dostupné zdravotní péče v okresní nemocnici v Kroměříži zrušením lůžkové části očního oddělení a avizuje odvolání ředitelky nemocnice. To vše přes memorandum, kterým byl vyzván volenými zástupci Zastupitelstva města Kroměříže k projednávání změn ve zdravotnictví Zlínského kraje, především s dopadem na Nemocnici Kroměříž.

Všechny strany a hnutí v Zastupitelstvu města Kroměříže měly ve svých volebních programech zachování dostupné zdravotní péče v Nemocnici Kroměříž. Kroky hejtmana Zlínského kraje tak naprosto ignorují postoj těchto volených zástupců občanů Kroměříže a potažmo celého okresu Kroměříž - jde o naprostou aroganci moci.

Nechci předjímat, ale touto „salámovou metodou“, kterou se řídí pan hejtman by následně také mohlo dojít i k tomu, že nová nemocnice bude fakultní, kde se budou provádět operace jak na pásu s vysokou produktivitou „práce“ lékaři – specialisty, kteří se zde soustředí z celého kraje. V ostatních okresních nemocnicích, včetně Baťovy zůstanou zřejmě ambulance. Zbývající kapacita se využije pro LDN, případně pro rozšíření domovů pro seniory.

A protože nebudou finanční prostředky pro jejich provoz, tak bude nejlepší je zprivatizovat.

To není hezká představa pro občany obcí a měst Zlínského kraje o zabezpečení dostupné zdravotní péče.

 

Ing. Jaroslav Adamík

zastupitel města Kroměříže