IX. sjezd KSČM

sjezd

Kontakt

Okresní výbor KSČM Kroměříž

Hanácké náměstí 463

767 01 Kroměříž

E-mail: ov.kromeriz@kscm.cz

Telefon: 573 337 753

Mobil: 725 646 089

 

Orientační provozní doba OV:

 

Pondělí - čtvrtek:9.00 - 16.00
Pátek:9.00 - 14.00

 

 

 

OV KSČM Kroměříž má k dispozici knihovnu.

Knihy si lze vypůjčit v pracovní době OV.

KSČM KroměřížskoČlánky

Články

Interpelace - zateplování domů

(18.9.2016)

 
Interpelace - zateplování domů
 
Poslanec Josef Zahradníček:
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, přeji vám příjemné dobré odpoledne. Vážený pane ministře, je jistě velice dobré, že stále probíhají procesy zateplování panelových a rodinných domů, bytů a dalších objektů. Věřím, že se najdou i v dalších letech finanční prostředky a bude se v této činnosti pokračovat i v dalším období. Na co by se však nemělo zapomínat a více kontrolovat, je způsob vytápění zateplených objektů. U panelových domů nevidím problém, ty jsou totiž téměř ze sta procent vytápěny dálkově. Horší je situace v rodinných domech a objektech, které jsou vytápěny zemním plynem, a to formou různých spotřebičů jak na topení, tak i na ohřev teplé vody s odtahem do komína. Zapomíná se totiž na přívod vzduchu k těmto spotřebičům. Majitelé nemovitostí s touhou o maximální úsporu tepla a financí si neuvědomují, jakému nebezpečí uživatele vystavují. Tragických případů je v České republice nejvíce v Evropě. Toto nikdo nekontroluje. Když spotřebiče nefungují, přijde technik na opravu a zjistí, že do místnosti není přiveden přívod vzduchu a odmítne provést opravu či napsat revizní zprávu, a to z důvodu, že veškerá odpovědnost je na něm a potom je zle.
Proto se vás ptám, vážený pane ministře: je vám tento stav znám a jaké případné kroky je třeba provést ke sjednání nápravy. Děkuji poslancům za pozornost a vám za odpověď.
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Děkuji, paní předsedající, za slovo. Vážený pane kolego, vážené kolegyně, vážení kolegové, tady to s tím uspokojováním bude taky trochu složité, protože to, na co se vlastně ptáte, je věc, která je zjevně problém, ale bohužel to není záležitost, kterou může aktivně v této chvíli ovlivnit ministerstvo životního prostředí. Ona ta problematika provozu plynových kotlů se dotýká řady právních předpisů a ty jsou především v gesci Ministerstva vnitra s ohledem na předcházení požárům, to je právě třeba nařízení vlády č. 91/2010, tak předpisů v gesci MPO, což je třeba zákon 458/2000 Sb., což je energetický zákon a zde zakotvená povinnost udržovat odběrné plynové zařízení v souladu s technickými normami. Samozřejmě v tom hrají roli i stavební předpisy a příslušné technické normy. Ministerstvo životního prostředí opravdu mělo v minulosti, přibližně do roku 2012, v rámci zákona 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, gesci nad provozem malých spalovacích zdrojů a také měření účinnosti spalování a množství vypouštěných látek, ale později byla tato kontrola zaměřena primárně na vnášení emisí do vnějšího ovzduší, což znamená, že v současné době se platný zákon 201/2012 o ochraně ovzduší dotýká právě pouze emisí do vnějšího ovzduší a MŽP tak nemá možnost žádným způsobem zasahovat do optimálního provozu těchto zařízení.
Vy jste se ještě zmínil o vlastně kotlíkových dotacích. My v této chvíli opravdu hrajeme roli subjektu, který prostřednictvím ministerstva a prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vlastně garantuje to, že ty kotle budou plnit příslušné technické normy, byť, jak víte, my vlastně nevyměňujeme starší plynové kotle, my vyměňujeme kotle na tuhá paliva první a druhé emisní třídy za nové kotle včetně plynových, ale ta instalace a samozřejmě podmínky instalace potom už právě podléhají těm jiným technickým normám, resp. jsou v kompetenci jiných orgánů. Ale samozřejmě pokud si to budete přát, s radostí tuhle interpelaci předám zodpovědným kolegům. Děkuji.
 
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena