IX. sjezd KSČM

sjezd

Kontakt

Okresní výbor KSČM Kroměříž

Hanácké náměstí 463

767 01 Kroměříž

E-mail: ov.kromeriz@kscm.cz

Telefon: 573 337 753

Mobil: 725 646 089

 

Orientační provozní doba OV:

 

Pondělí - čtvrtek:9.00 - 16.00
Pátek:9.00 - 14.00

 

 

 

OV KSČM Kroměříž má k dispozici knihovnu.

Knihy si lze vypůjčit v pracovní době OV.

KSČM KroměřížskoČlánky

Články

Interpelace - obchvat Kroměříže

(18.9.2016)

 
Interpelace - obchvat Kroměříže
 
Poslankyně Marie Pěnčíková:
Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já už nebudu celý ten problém znovu vysvětlovat, vy ty informace všechny máte, ale už je to zase více jak čtvrt roku, co jsem se vás naposledy ptala, co se zpoplatněním obchvatu města Kroměříž bude. Chápu, že máte samozřejmě i jinou práci, ale přesto se vás ptám, co tedy se zpoplatněním obchvatu města Kroměříž bude? Děkuji.
Ministr dopravy ČR Dan Ťok:
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v současné době jsou do časového zpoplatnění zahrnuty veškeré úseky dálniční sítě, až na některé výjimky. Tyto výjimky tvoří velice krátké úseky dálnic nenavazující na ostatní dálniční síť. Dále se jedná o úseky, které jsou jedinou přístupovou pozemní komunikací, a v neposlední řadě se jedná o takzvané, my jim říkáme peážní úseky, což jsou úseky dálnic, po nichž jsou vedeny silnice I. třídy, které časovému zpoplatnění nepodléhají.
Na základě vašeho požadavku a požadavků jiných poslanců či starostů obcí, které jsou postiženy nadměrnou dopravou, jež by mohla být přesunuta na dnes zpoplatněné pozemní komunikace, aktuálně prověřujeme celou situaci, zevrubně ji analyzujeme, abychom nalezli vhodné řešení, které bude koncepční, systémové a v souladu se zájmy občanů a celé ČR. Již nyní vám mohu sdělit, že dálnice D1, o níž se zmiňujete, v našich úvahách hraje významnou roli a není vyloučeno, že počínaje 1. lednem by mohl být stav ohledně časového zpoplatnění jiný než dnes. Nicméně všechny analýzy zatím probíhají, a pokud se k tomuto kroku rozhodneme, tak to bude ve vyhlášce, která určuje cenu dálničních známek. Chtěl bych tady říct, že ani na rok 2017 nepočítáme s tím, že bychom dálniční známku a její cenu měnili, a já doufám, že v nejbližší době dokončíme naše analýzy a oznámíme, jestli a které úseky by mohly být ze zpoplatnění vyjmuty. Já jsem se se situací v Kroměříži byl seznámit osobně, takže jsem celou situaci viděl. Byl jsem tam bohužel nebo bohudík zrovna v období, kdy nebyla špička, takže průjezd městem nebyl tak hrozný, ale věřím vám i všem ostatním, kteří mně říkají, že tím, že vlastně - a tady musím přiznat, že dálnice vede po bývalém obchvatu Kroměříže, tak v podstatě hlavní silnice přes Kroměříž vede přes jediný most a je jedinou přístupovou cestou z jednoho břehu řeky Moravy na druhý. Chci vás ubezpečit, že v nejbližší době padne rozhodnutí. Doufám, že jsem vás svojí odpovědí uspokojil. Děkuji.
Poslankyně Marie Pěnčíková:
Ono tak nejde ani tolik o to, abyste uspokojoval nějakou svojí odpovědí mě. Já potřebuji uspokojit občany města Kroměříž, kteří ten problém opravdu vidí jako velice vážný. Mně opravdu není moc milé vás tady obtěžovat co tři měsíce interpelací na to samé téma, ale vy jste mi původně řekl, že to závisí na panu ministrovi financí Babišovi, já jsem interpelovala i jej. Ten mi sdělil, že to je čistě na vašem rozhodnutí, že on je ochotný o tom jednat, takže v podstatě jsem dospěla k závěru, že jste oba velice ochotní o tom jednat, ale stále se nejedná. Teď jsem se dověděla, že se tedy jedná, což je výborné, ale já už mám jenom jednu otázku - kdy bude tedy konečný termín, kdy se dovíme, jestli bude dálnice vyjmuta z poplatku. Děkuji.
Ministr dopravy ČR Dan Ťok:
Vážená paní poslankyně Pěnčíková, prostřednictvím paní předsedající, tím, že jsem říkal, že doufám, že jsem uspokojil svojí odpovědí vás, tak vaším prostřednictvím i občany. Nejde o to samozřejmě, abychom se tady plácali po ramenou, abych se vyhnul nepříjemnému slovu, ale jde o to, abychom uspokojili naše občany, a v tom já s vámi souhlasím.
K vaší otázce. Ano, my jsme o tom jednali i s panem Babišem. Samozřejmě je to otázka potom chybějících investic nebo finančních prostředků. Já jsem přesvědčen, že hledáme řešení, které by bylo takové, že by mělo na mysli víc než ekonomiku občany naší země a jejich komfort při využívání pozemních komunikací. Předmětná vyhláška půjde do tří týdnů do meziresortního připomínkového řízení a tím pádem by to mělo být zcela jasné, v jaké podobě tam půjde. V meziresortním připomínkovém řízení samozřejmě může dospět ještě k nějakým změnám, ale tam už bude ten proces, tak jak běží.
 
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena