IX. sjezd KSČM

sjezd

Kontakt

Okresní výbor KSČM Kroměříž

Hanácké náměstí 463

767 01 Kroměříž

E-mail: ov.kromeriz@kscm.cz

Telefon: 573 337 753

Mobil: 725 646 089

 

Orientační provozní doba OV:

 

Pondělí - čtvrtek:9.00 - 16.00
Pátek:9.00 - 14.00

 

 

 

OV KSČM Kroměříž má k dispozici knihovnu.

Knihy si lze vypůjčit v pracovní době OV.

KSČM KroměřížskoStruktura organizace

Struktura organizace

Okresní výbor

(21.1.2014) autor: OV KSČM Kroměříž

Okresní výbor KSČM je nejvyšším orgánem okresní organizace mezi okresními konferencemi, které se konají každé dva roky. Okresní výbor zajišťuje realizaci běžných záležitostí okresní organizace. Jeho výkonným orgánem je výkonný výbor OV.

Okresní revizní komise

(21.1.2014) autor: OV KSČM Kroměříž
Okresní revizní komise je kontrolním orgánem okresní organizace. Zabývá se kontrolou hospodaření a doporučeními v této oblasti.

Okresní rozhodčí komise

(21.1.2014) autor: OV KSČM Kroměříž

Okresní rozhodčí komise je kontrolním orgánem okresní organizace. Zabývá se kontrolou plnění usnesení a řešením sporů mezi členy okresní organizace.

KSČM v obcích

(27.11.2014)

Nedílnou součástí politiky KSČM je práce pro občany v jednotlivých obcích. KSČM má základní organizací ve 26 obcích okresu. V Kroměříži a Holešově je koordinačním orgánem městská rada, která pracuje na základě schváleného statusu. V čele základních organizací stojí výbor základní organizace. Členské schůze základních organizací jsou zpravidla veřejné. Předsedové ZO (případně jejich zástupci) se pravidelně scházejí na poradách předsedů ZO. Nejméně jednou za dva roky se schází okresní konference, kde jsou poměrně zastoupeni delegáti ZO a volí okresní výbor, okresní revizní a rozhodčí komisi.

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena